پيش بارگذار بروك

ارتباط با ما

:آدرس

دفتر مرکزی: م.آرژانتین–خیابان31 زاگرس–پلاک 17
کارخانه: دماوند – جاده سرهار - شرکت آبهای معدنی دماوند

:تلفن

تلفن: 02142976
فکس: 02188771173

:ایمیل

info@damavandwaters.com
info@lightbluewaters.com